NK Tijdrijden Steenbergen

Voor Bewoners

Veelgestelde vragen

Ja. Er zullen op de markt en in het begin van de Blauwstraat (hoek met de Markt/tot Kleine Kerkstraat) volop activiteiten zijn, zoals een pumptrackbaan, springkussen en spinningwedstrijdjes. Dit alles voor de jeugd van Steenbergen.

Maandag 17 en dinsdag 18 juni worden er clinics voor de diverse scholen in Steenbergen georganiseerd. Dit in samenwerking Visma Lease a Bike, de buurtsportcoaches en Stichting Wielercriterium Steenbergen. Deze clinics vinden plaats op en rondom basisschool Gummarus. Het adres is esdoornstraat 1, 4651KM Steenbergen

 

De scholen die hebben aangegeven interesse te hebben zijn geïnformeerd. Onderstaand het tijdschema dat de diverse groepen worden verwacht:

Maandag 17 juni

Tijd

Wie

09:30 – 10:15 uur

Groepen 3, Gummarus

10:15 – 11:00 uur

Groepen 4, Gummarus

11:00 – 11:45 uur

Groep 7B, Gummarus

11:45 – 12:30 uur

Groep 5A of B, Gummarus

12:45 – 13:30 uur

Groep 8A, Gummarus

13:30 – 14:15 uur

Groep 6A of B, Gummarus

14:15 – 15:00 uur

Leerjaar 1, ‘t Ravelijn

 

Dinsdag 18 juni

Tijd

Wie

09:30 – 10:15 uur

Groep 7A, Maria Regina

10:15 – 11:00 uur

Groep 8, Maria Regina

11:00 – 11:45 uur

Groep 7A, Gummarus

11:45 – 12:30 uur

Groep 8B, Gummarus

12:45 – 13:30 uur

Bovenbouw, Pius X

13:30 – 14:15 uur

Groep 7/8, Kiezelrijk

14:15 – 15:00 uur

Leerjaar 2, ‘t Ravelijn

Op woensdag 19 juni er er voor de bovenbouw een finalewedstrijd op de markt in Steenbergen, de lagere groepen kunnen strijden op de pumptrackbaan voor een leuke prijs. Informatie volgt via de scholen en op deze website

Het Kampioenschap wordt georganiseerd door Stichting Wielercriterium Steenbergen.

Op woensdag 19 juni a.s. is Steenbergen het decor voor het NK tijdrijden. Op dinsdag worden hiervoor de eerste zichtbare voorbereidingen getroffen die donderdagmiddag allen weer opgeruimd zijn,

De wedstrijd wordt in Steenbergen georganiseerd omdat, Stichting Wielercriterium Steenbergen jarenlang met succes wedstrijden organiseert. De KNWU die op zoek was naar een organisatie, welke zij het organiseren van een kampioenschap kon toevertrouwen en omdat de gemeente Steenbergen zich zodoende kon presenteren aan de rest van Nederland.

Het centrum van Steenbergen gaat om 7 uur dicht voor alle verkeer, de wegen ten noorden van Steenbergen volgen vanaf 8:30. 

Het programma start om 9 uur en ziet er als volgt uit:

 

Nieuwelingen meisjes     09:00
Junioren dames                  09:35
Nieuwelingen jongens     10:15
Junioren heren                    11:40
 
Pauze 13:00 – 13:45
 
Belofte heren                     13:50
Belofte & elite dames      15:30
 
Pauze 17:40 – 18:10
 
Elite heren                          18:15

Het parcours is voor de renners veilig, de gemeente Steenbergen wordt goed in beeld gebracht en van alle geselecteerde parcoursen is op het gekozen parcours de overlast het geringst.

Tussen 7:00 en 21:00 is het centrum van Steenbergen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het betreft de Markt, Blauwstraat (gedeeltelijk), Grote Kerkstraat, Kaaistraat, Kerkplein, Kruispoort, Nassaulaan, David van Orliënstraat, Oostdam.

Voor voetgangers is het centrum goed bereikbaar.
 

Jazeker. Diverse parkeerplaatsen zijn op 19 juni gereserveerd voor de deelnemers, KNWU (jury e.d.), sponsoren, etc..
Hiertoe behoren o.a. de rondweg vanaf de rotonde bij Nassaulaan/Afgeslechtedijk richting Halsteren, parkeerplaats Aldi aan de zijde Westdam, parkeerplaats gemeentehuis en parkeerplaatsen bij het Cromwiel. 

Zie hiervoor onderstaand digitale kaart met daarin de punten van verkeersregelaars, afsluitingen en parkeerplaatsen

Ja, deze zullen op de wegen rondom Steenbergen goed aangegeven worden.

Op de deelnemerspagina kunt u de verschillende parcoursen gedetailleerd vinden,. Onderstaand een verkorte weergave.

Het parcours bestaat uit drie delen, dit omdat we met verschillende leeftijdscategorieën te maken hebben, met uitzondering van het centrum en de  Dinteloordse-/Steenbergseweg wordt het parcours in delen afgesloten.

Gebied I + II tussen     08:00 en 20:00

Gebeid III tussen         13:45 en 20:00

Geadviseerd wordt om via de A4, afslag 25 (De Zwarte Ruijter) Steenbergen aan te rijden.

In die situatie treedt het calamiteitenplan in werking. Zo nodig wordt de wedstrijd stilgelegd. Voor deze situatie is een uitgebreid calamiteitenplan opgesteld.

De wielrenners kunnen zich omkleden in ’t Cromwiel. De route naar de start (die niet afgezet is) is via de Wouwsestraat, Blauwstraat, Rongelstraat, Berenstraat, Geert Vinckenstraat naar de Kaaistraat. De start is op de hoek Grote Kerkstraat/Markt.

Iedere wielrenner wordt in de wedstrijd begeleid door een motorrijder en volgauto. Wanneer de renners naar de finish bij de Gummaruskerk rijden worden deze motorrijders afgeleid via Solmsbolwerk, Noordwal, Nieuwstad, Vestinghlaan, Lindenburghlaan, Kromme Elleboog, via de Kaaistraat naar de startplaats op de hoek van de Markt.

Als u aan het parcours woont, kunt u het beste uw auto buiten het parcours parkeren, indien u die op de wedstrijddag wilt gebruiken. Het parcours wordt namelijk voor auto’s, motoren, e.d. afgesloten. Alleen in de pauzemomenten en na afloop van de wedstrijd kunt u uw woning met gemotoriseerd vervoer bereiken. 

Hert centrum dient vanaf 7:00 uur autovrij te zijn, het parcours vanaf de Binnenvest vanaf 08:00

We adviseren u deze dag zoveel mogelijk thuis te werken, boodschappen, afspraken en bezoek zoveel mogelijk op andere dagen te laten plaats vinden. Met een speciale accreditatie kunnen enkel aanwonenden in de pauzemomenten van en naar huis. Dit in de richting van het parcours, ander verkeer met uitzondering van transport voor De Jong Meelfabriek is NIET toegestaan.

Tijdens de pauzemomenten mag er alleen in de richting van het parcours gereden worden en is enkel voor aanwonenden, hiervoor ontvangt u een speciale accreditatie. De middag pauze is tussen 13:00-13:45 uur, de avondpauze tussen 17:40 en 18:10

Ja, hiervoor kunt u contact opnemen met onze organisatie via het contactformulier op onze website www.wielercriteriumsteenbergen.nl of door een email te sturen naar hansjosedegroen@gmail.com

Hiervoor zijn diverse mogelijk, ook deze zijn te vinden op onze website

De organisatie heeft contact gehad met Arriva. Bij de bushalte zal tijdig aangegeven worden welke bushalte beschikbaar is op 19 juni. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid de halte aan de Molenweg en de halte aan Franseweg (Olmendreef) zijn.

Fietsverkeer van en naar Dinteloord is mogelijk over het fietspad. Wel wordt gevraagd de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen en niet tussendoor over te steken. De fietspaden bevinden zich voor een groot gedeelte langs het parcours en kruisen zelfs verschillende malen het parcours.

Informatie bewoners
Alle aanwonenden zijn via een brief van de Gemeente Steenbergen eind maart geïnformeerd over het NK tijdrijden. In deze brief is men uitgenodigd voor een informatieavond waar iedereen de gelegenheid heeft gekregen voor het stellen van vragen en inspraak. Onderstaand treft u de presentatie van de informatieavond

In de periode tussen 7 juni en 11 juni worden alle adressen op het parcours van het NK tijdrijden (en binnen het gebied waar het evenement plaatsvindt) persoonlijk bezocht.
Tijdens het bezoek krijgen ze een brief vanuit de Gemeente Steenbergen overhandigd. Bewoners in het buitengebied ontvangen bij de brief een accreditatie om tijdens de pauze momenten van of naar huis te rijden, dit in de rijrichting van de parcours. Indien men niet thuis is wordt de brief in de brievenbus gestopt. Onderstaand treft u de informatiebrieven voor zowel de bewoners in het centrum als het buitengebied.
Op 7 juni volgt er ook een uitgebreide informatiepagina in de huis aan huis editie van de Steenbergse Courant.
Bewonersbrief buitengebied
Bewonersbrief centrum

Sponsoren

HOOFDSPONSOREN